Thẻ: hinh xam full lung

Hình xăm full lưng thần voi

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm full lưng thần voi được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 25 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm full lưng mặt rồng

28/06/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm mặt rồng full lưng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 12 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm hổ full lưng

24/06/2022 By minh anh Off

Tác phẩm full lưng hổ màu được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 22 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm cá chép hóa rồng vượt ngũ môn full lưng

24/06/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm full lưng cá vượt ngũ môn được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện:30 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm full lưng Nhật cổ

24/06/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm full lưng Nhật cổ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 25 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ,…

Hình xăm Ơn Nghĩa Sinh Thành

31/05/2022 By minh anh Off

Tác phẩm Hình xăm Ơn Nghĩa Sinh Thành  được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 25 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…