Thẻ: hinh xam bap tay

Hình xăm cóc thềm thừ che sẹo

09/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm cóc thềm thừ che sẹo được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 8 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm bất động minh vương

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm bất động minh vương ngực qua bắp tay được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON –…

Hình xăm cá hóa rồng bắp tay

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm cá hóa rồng bắp tay được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 6 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm mèo ninja màu bắp tay

28/06/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm mèo ninja màu bắp tay được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 8 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16,…

Hình xăm kỳ lân bắp tay ngực

28/06/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm bắp tay ngực kỳ lân và thần fudo được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 12 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê…