Hình xăm chữ Om 01

Mô tả

Tác phẩm hình xăm chữ Om được thực hiện tại Gà Con Tattoo
Thời gian thực hiện: 4 tiếng
Giá liên hệ tư vấn 0934436379