Hình xăm chữ mini 01

Mô tả

Tác phẩm hình xăm chữ mini được thực hiện tại Gà Con Tattoo
Thời gian thực hiện: 30 phút
Giá liên hệ tư vấn 0934436379