Hình xăm hắc bạch vô thường

26/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hắc bạch vô thường được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 8 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm mặt quỷ mini

26/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm mặt quỷ mini được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 3 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm tên full ngực

26/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm chữ full ngực được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 6 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm full bụng cóc thềm thừ

26/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm cóc thềm thừ full bụng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 20 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp,…

Hình xăm cô gái Nhật

08/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm cô gái Nhật được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 5 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm chữ full ngực

08/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm chữ full ngực được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 4 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp,…

Hình xăm full lưng Triệu Tử Long

07/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm Triệu Tử Long full lưng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 20 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp,…

Hình xăm Hạng Vũ full lưng

07/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm full lưng Hạng Vũ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 20 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm tay lửng maori 2

07/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm tay lửng maori 2 được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 8 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm tay lửng maori 1

07/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm tay lửng maori 1 được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 12 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…