Hình xăm chuông gió màu

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm chuông gió màu được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 2 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16,…

Hình xăm bất động minh vương

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm bất động minh vương ngực qua bắp tay được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON –…

Hình xăm cá hóa rồng bắp tay

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm cá hóa rồng bắp tay được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 6 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm cá hóa rồng

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm cá hóa rồng trắng đen được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 6 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm bướm màu mini

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm bướm mini được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 1,5 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm rắn Naga Thái Lan

03/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm rắn Naga được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 8 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm rồng full tay qua ngực

03/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm rồng full tay qua ngực trắng đen được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm full tay cô gái Nhật

28/06/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm full tay cô gái Nhật được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16,…

Hình xăm full tay sư tử và hổ

28/06/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm full tay hổ và sư tử được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 12 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ,…

Hình xăm full lưng mặt rồng

28/06/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm mặt rồng full lưng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 12 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…