Hình xăm mặt quỷ

Home / Tác phẩm / Hình xăm mặt quỷ

Hình xăm mặt quỷ 1

Hình xăm mặt quỷ 2

Hình xăm mặt quỷ 3

Hình xăm mặt quỷ full lưng

Hình xăm hắc bạch vô thường

Hình xăm mặt qủy và các chép bắp đùi
Hình xăm mặt quỷ vị trí mu bàn tayHình xăm mặt quỷ 4

Hình xăm mặt quỷ 5Hình xăm mặt quỷ full lưng 2Hình xăm mặt quỷ 6

Hình xăm mặt quỷ bắp tayHình xăm mặt quỷ full lưng 3Hình xăm mặt quỷ 7Hình xăm mặt quỷ 8Hình xăm mặt quỷ 9Hình xăm mặt quỷ 10Hình xăm mặt quỷ 11Hình xăm mặt quỷ 12
Hình xăm mặt quỷ full lưng 4Hình xăm mặt quỷ full lưng 5
Hình xăm mặt quỷ và cá chép full tayHình xăm mặt quỷ 13