Chuyên mục: hình xăm

Hình xăm voi mini

02/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hinh xăm voi mini được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 2 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm vòng tay cá chép

02/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hinh xăm vòng tay cá chép được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 5 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm full tay maori

04/02/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hinh xăm full tay maori được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp,…

Hình xăm full lưng nhật cổ

04/02/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm full lưng nhật cổ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 24 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm nhật cổ màu

04/02/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm nhật cổ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 10 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm mặt rồng màu

16/01/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm mặt rồng màu được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 20 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm full chân rồng

16/01/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm full chân rồng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 24 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm full chân thần voi

16/01/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm full chân thần voi được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 25 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm tay lửng thần sấm

16/01/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm tay lửng thần sấm được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm full tay maori

16/01/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm full tay maori được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp,…