Tác giả: gacon tattoo

Hình xăm cá chép full lưng màu

19/04/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm full lưng cá chép màu được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện:  tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm tay lửng Nhật cổ

19/04/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm tay lửng Nhật cổ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện:  tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm tay lửng hổ nhật cổ

19/04/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hinh xam tay lung hổ Nhật cổ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện:  tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm full tay phật và kỳ lân

19/04/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm full tay phật và kỳ lân được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện:  tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp,…

Hình xăm phượng hoàng tay lửng qua ngực

19/04/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm phượng hoàng tay lửng ngực được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện:  tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm tay lửng daruma Nhật cổ

19/04/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm tay lửng daruma được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm Nhật cổ

19/04/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm Khung hình xăm Nhật cổ may áo được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện:  tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm full lưng cô gái và phượng hoàng

19/04/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩmcô gái và phượng hoàng full lưng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 12 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm full tay hoa sen

31/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm full tay hoa sen được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 12 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm full tay đại bàng

21/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm cover được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 15 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…