Hình xăm full lưng mặt quỷ và rồng màu

09/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm full lưng mặt quỷ và rồng xăm màu được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 30 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê…

Hình xăm full chân tôn ngộ không

09/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm khung full chân tôn ngộ không được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 6 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê…

Hình xăm khung full chân ngũ quỷ

09/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm khung full chân ngũ quỷ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 5 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm daruma bắp chân

09/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm khung daruma bắp chân được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 2 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ,…

Hình xăm cỏ 3 lá che sẹo

09/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm cỏ ba lá che sẹo được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 30 phút Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm chữ mini cho nam

09/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm chữ mini cho nam được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 1 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ,…

Hình xăm chữ đẹp cho nữ

09/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm chữ ngay eo cho nữ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 1 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm cóc thềm thừ che sẹo

09/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm cóc thềm thừ che sẹo được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 8 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức…

Hình xăm full lưng thần voi

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm full lưng thần voi được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 25 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm full chân nhật cổ

04/08/2022 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm full chân nhật cổ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 30 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – XĂM NGHỆ THUẬT GÀ CON – 463/16 Lê Đức Thọ,…