Hình xăm full tay đại bàng

21/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm cover được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 15 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm tay lửng daruma

21/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm tay lửng daruma được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 12 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp,…

Hình xăm cover nửa lưng rồng

21/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm cover được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 10 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm hoa hồng mini cho nữ

21/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm hoa hồng mini được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 2 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp,…

Cover hình xăm hư full ngực

21/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hình xăm cover được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 15 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm phượng hoàng nửa tay

02/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hinh xăm nửa tay phượng hoàng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 10 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm nửa bụng kỳ lân và thần sấm

02/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hinh xăm nửa bụng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm cá chép nửa ngực

02/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hinh xăm cá chép nửa ngực được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 5 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm cover rồng bắp tay qua ngực

02/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hinh xăm rồng cover được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm voi mini

02/03/2023 By gacon tattoo Off

Tác phẩm hinh xăm voi mini được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 2 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…