Hình xăm mặt rồng màu

16/01/2023 By minh anh Off

Tác phẩm mặt rồng màu được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 20 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm full chân rồng

16/01/2023 By minh anh Off

Tác phẩm full chân rồng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 24 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm full chân thần voi

16/01/2023 By minh anh Off

Tác phẩm full chân thần voi được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 25 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm tay lửng thần sấm

16/01/2023 By minh anh Off

Tác phẩm tay lửng thần sấm được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm full tay maori

16/01/2023 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm full tay maori được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 16 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp,…

Hình xăm full tay Nhật cổ samurai

16/01/2023 By minh anh Off

Tác phẩm full tay Nhật cổ samurai và kỳ lân được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 20 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ,…

Hình xăm phượng hoàng nửa người

16/01/2023 By minh anh Off

Tác phẩm hình xăm phượng hoàng nửa người được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 12 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…

Hình xăm mèo ninja nửa lưng

16/01/2023 By minh anh Off

Tác phẩm mèo ninja nửa lưng được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 8 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM…

Hình xăm full lưng hổ

26/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm full lưng hổ được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 20 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp.HCM Facebook:…

Hình xăm full ngực hắc bạch vô thường

26/12/2022 By minh anh Off

Tác phẩm full ngực hắc bạch vô thường được thực hiện tại Gà Con Tattoo Thời gian thực hiện: 8 tiếng Giá liên hệ tư vấn 0934436379 Liên Hệ xăm hình đẹp tại Tp.HCM – Gà Con Tattoo – 463/16 Lê Đức Thọ, P.16, Gò…